КУРСИ ДЛЯ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ

 • БЕЗПЕКА НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ

  • Курс базової підготовки інспекторів з безпеки польотів «Розслідування авіаційних подій та інцидентів»
  • Курс підвищення кваліфікації інспекторів з безпеки польотів «Розслідування авіаційних подій та інцидентів»
  • Курс початкової підготовки державних інспекторів НБРЦА з розслідування авіаційних подій та інцидентів
  • Курс базової підготовки державних інспекторів НБРЦА з розслідування авіаційних подій та інцидентів
  • Контроль завантаження, розрахунок маси та центрування повітряних суден
  • Людський фактор в авіації
  • Безпека паливних баків повітряних суден
  • Моніторинг польотних даних

 • ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

  • Аудит систем управління якістю суб'єктів авіаційної діяльності
  • Техніка проведення аудиту
  • Міжнародне регулювання та організація пасажирських перевезень
  • Організація і технологія міжнародних перевезень
  • Організація вантажних перевезень на повітряному транспорті
  • Взаємодія аеропортів та авіакомпаній при організації міжнародних перевезень
  • Управління доходами авіакомпанії (аеропорту)
  • Транспортна логістика
  • Семінар «Страховий менеджмент авіакомпаній та підприємств»
  • Семінар працівників кадрових служб суб’єктів авіатранспортної діяльності
  • Семінар працівників юридичних служб суб’єктів транспортної діяльності

 • АЕРОДРОМИ, АЕРОПОРТИ

  • Аеродромне забезпечення польотів
  • Сертифікація аеродромів
  • Орнітологічне забезпечення польотів
  • Візуальні та електроенергетичні системи забезпечення польотів на аеродромах
  • Сучасні телекомунікаційні системи
  • Радіонавігаційні засоби забезпечення польотів та посадки
  • Поляризаційна допплерівська метеорологічна радіолокація
  • Експлуатація авіаційної наземної техніки
  • Сучасні технології та техніка для буксирування, заправки водою та асенізації повітряних суден
  • Доглядова техніка аеропортів
  • Метеорологічне забезпечення польотів
  • Технології пально-мастильних матеріалів
  • Сучасні технології авіаційного паливозабезпечення

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

  • Глобальна аеронавігаційна система CNS/ATM
  • Підготовка старших диспетчерів та керівників польотів
  • Підтримання/відновлення кваліфікації старших диспетчерів та керівників польотів
  • Підтримання/відновлення кваліфікації диспетчерів управління повітряним рухом
  • Підготовка диспетчерів-інструкторів
  • Організація роботи підприємств ОПР
  • Стратегічні напрями розвитку системи ОПР
  • Організація потоків повітряного руху та регулювання пропускної спроможності
  • Кваліфікація повітряного простору. Скорочений мінімум вертикального ешелонування (RVSM)
  • Проведення аудитів в системі організації повітряного руху
  • Людський фактор та запобігання помилок при управлінні повітряним рухом
  • Сучасні технології забезпечення надійності авіадиспетчера
  • Психологія керівництва та управління. Людський фактор в авіації
  • Нагляд за забезпеченням безпеки польотів в сфері обслуговування повітряного руху
  • Розробка та дизайн аеронавігаційних процедур
  • Сучасні концепції та системи забезпечення аеронавігаційною інформацією
  • Підготовка експерта/екзаменатора в сфері аеронавігації
  • Впровадження концепції PBN в систему організації повітряного руху
  • Підготовка диспетчерів польотної інформації (FIS, AFIS, вертодроми)

 • ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЛІТАКІВ ТА ІНШИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

  • Правила схвалення організацій з технічного обслуговування (PART-145)
  • Правила з підтримання льотної придатності (загальний курс PART-M)
  • Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66)
  • Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (PART-147)
  • Авіаційне законодавство
  • Людський фактор при технічному обслуговуванні
  • Курс підготовки з методики викладання «Інструктор (викладач) авіаційного навчального закладу»
  • Курс підвищення кваліфікації «Інструктор (викладач) авіаційного навчального закладу»
  • Сертифікація типу авіаційної техніки
  • Сертифікація розробників авіаційної техніки
  • Сертифікація виробництва авіаційної техніки
  • Неруйнівні методи контролю
  • Перелік мінімального обладнання (MEL)
  • Сучасні методи моніторингу технічного стану та надійності авіаційної техніки

 

КУРСИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

 • ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

  • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах
  • Побудова комплексних систем захисту інформації
  • Розробка та впровадження систем менеджменту інформаційної безпеки (ISO/IES 27001:2005)
  • Технічний захист інформації
  • Захист цивільної авіації від кіберзагроз

 • УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

  • Технологія управління проектом
  • Менеджмент інновацій
  • Команда: структура, формування, управління, лідерство, розвиток
  • Бізнес-планування в управлінні проектами та програмами
  • Планово-прогнозний підхід к управлінню діяльністю підприємства
  • Організація управління проектно-орієнтованою діяльністю підприємства
  • Технологія управління проектно-орієнтованою діяльністю підприємства
  • Технологія реалізації проектів і програм розвитку підприємства

 • НАФТОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС

  • Сучасні методи діагностування газоперекачувальних агрегатів та трубопроводів компресорних станцій
  • Конструкція і експлуатація газотурбінних установок
  • Охорона довкілля при експлуатації газотранспортних систем
  • Безпека експлуатації газорозподільних мереж і компресорних станцій магістральних газопроводів
  • Виконання ремонтно-відновлювальних робіт з підвищеною небезпекою на об’єктах нафтогазового комплексу
  • Сучасні проблеми контролю якості паливно-мастильних матеріалів

 • ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

  • Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників

 • ЕКОЛОГІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

  • Екологія сучасного життя та життя в мегаполісі
  • Екологічні, енергоощадні технології будинків і споруд
  • Енергозберігаючі технології
  • Сучасні технології очищення стічних вод

 • МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

  • Створення та управління співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

 • СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ

  • Політична комунікація та зв’язки з громадськістю
  • Маніпуляції та медіавплив у масовій комунікації
  • Професійна етика працівників медіа
  • Створення та підготовка сайтів, веб-ресурси, професійне використання соціальних мереж
  • Мовленнєвий інструментарій наповнення контенту
  • Практичні навички перекладу для ефективного контенту сайтів
  • Ефективна професійна комунікація з використанням сучасних медіаресурсів

 • ПСИХОЛОГІЯ

  • Семінар «Екстремальна комунікація у ситуаціях виникнення терористичних загроз»
  • Тренінг-семінар «Соціально-психологічні технології реалізації системи PerformanceManagement»
  • Тренінг «Психологічна підтримка та самодопомога в екстремальних умовах діяльності»
  • Семінар «Емоційна компетентність у діловій сфері»
  • Семінар «Етика ділового спілкування»
  • Семінар «Міжособистісна взаємодія і стосунки у діловій сфері»
  • Семінар «Профілактика конфліктів в організаціях»
  • Семінар «Психологічні передумови ефективної діяльності»
  • Семінар «Корпоративно-соціальна відповідальність та внутрішні комунікації»

 

КУРСИ ДЛЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

 • Атестація щодо вільного володіння державною мовою
 • Семінар «Правові заходи протидії корупції»
 • Семінар «Актуальні проблеми євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції»

КУРСИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Курси української мови
 • Курси англійської, іспанської та інших іноземних мов
 • Польська мова (Рівень А1, А2)

СТУДЕНТСЬКІ ПРОГРАМИ