Підвищення кваліфікації – отримання додаткових знань та навичок для розширення своїх фахових можливостей та кар’єрного зростання.

Напрями програм підвищення кваліфікації в НН ІНО:

 • Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НАУ та інших ВНЗ. Навчання – від 108 академічних годин, документ після завершення навчання – свідоцтво про підвищення кваліфікації установленого зразка;
 • Програми підвищення кваліфікації для фахівців авіаційної галузі. Обсяг навчання – від 24 академічних годин, документ після завершення навчання – свідоцтво про підвищення кваліфікації установленого зразка або сертифікат НАУ;
 • Програми підвищення кваліфікації соціального напряму для осіб, направлених Державною службою зайнятості, військовослужбовців, звільнених в запас, учасників АТО, осіб з особливими потребами. Більшість програм вже розроблені. Є можливість розроблення нових програм від замовника. Обсяг академічних годин – від 72, документ після закінчення навчання – свідоцтво про підвищення кваліфікації установленого зразка або сертифікат НАУ;
 • Короткострокові програми підвищення кваліфікації у формі семінарів та тренінгів для фахівців різних галузей економіки. Обсяг навчання – до 72 академічних годин, документ після закінчення навчання – сертифікат НАУ.

 

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ

Менеджмент освітянської діяльності (за фаховим спрямуванням)

АВІАЦІЙНА ГАЛУЗЬ

Правила схвалення організацій з технічного обслуговування (PART-145)

Правила з підтримання льотної придатності (загальний курс PART-M)

Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (PART-66)

Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (PART-147)

Авіаційне законодавство

Людський фактор при технічному обслуговуванні

Курс підготовки з методики викладання «Інструктор авіаційного навчального закладу»

Сертифікація типу авіаційної техніки

Сертифікація виробництва авіаційної техніки

Розслідування авіаційних подій та інцидентів

Людський фактор в авіації

Безпека паливних баків повітряних суден

Моніторинг польотних даних

Техніка  проведення аудиту

Міжнародне регулювання та організація пасажирських перевезень

Транспортна логістика

Аеродромне забезпечення польотів

Орнітологічне забезпечення польотів

Візуальні та електроенергетичні системи забезпечення польотів на аеродромах

Радіонавігаційні засоби забезпечення польотів та посадки

Експлуатація авіаційної наземної техніки

Сучасні технології авіаційного паливозабезпечення

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Навчання осіб, направлених Державною службою зайнятості

Навчання  осіб з особливими потребами

Навчання військовослужбовців АТО

Навчання військовослужбовців,  звільнених в запас
 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Атестація щодо вільного володіння державною мовою

Тренінг «Українська мова»

Курси з вивчення української мови для державних службовців

Інформаційні технології

Правові заходи протидії корупції

Актуальні проблеми євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції

 

ВИВЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ

Англійська та польська мови

Ділова англійська мова

Українська мова ділового спілкування

Бізнес-спілкування (курс англійською мовою)

ДОДАТКОВА ОСВІТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Основи підприємницької діяльності

Ділова англійська мова

Основи туризму

Основи публічного управління

Мистецтво публічного виступу

Основи проектного менеджменту

Успішне ведення переговорів

Розвиток пам’яті, інноваційного мислення, ейдетика

Тайм-менеджмент

Програмування та веб-дизайн

Піар та реклама

Публічний імідж політика

Правовий всеобуч «Як відкрити власну справу»

ПСИХОЛОГІЯ

Ділове спілкування: професійна етика та етикет

Міжособистісна взаємодія і стосунки у діловій сфері

Психологія для усіх

Вербальні та невербальні засоби спілкування в колективі

Подолання стресових та кризових ситуацій

Курси вдосконалення рівня психодіагностики

Курси медико-психологічного спрямування

Курси освоєння практичних навичок з психотерапії та психокорекції

Курси з загальної психології
  

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

Розробка та впровадження систем менеджменту інформаційної безпеки (ISO/IES 27001:2005)

Захист цивільної авіації від кіберзагроз

НАФТОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС

Конструкція і експлуатація газотурбінних установок

Сучасні проблеми контролю якості паливно-мастильних матеріалів

Сучасні методи діагностування газоперекачувальних агрегатів та трубопроводів компресорних станцій
 

МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Створення та управління співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
  

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників
  

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Екологія сучасного життя та життя в мегаполісі

Екологічні, енергоощадні технології будинків і споруд

Енергозберігаючі технології

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

       Навчальну та методичну роботу зі слухачами курсів підвищення кваліфікації організовують і проводять сектор підвищення кваліфікації і сектор соціальних програм  НН ІНО разом  з керівниками навчальних проектів кафедр профільних інститутів і факультетів Університету.

Основними завданнями кафедр інститутів є:

 • розробка тематики та навчальної програми курсів підвищення кваліфікації
 • залучення до викладання науково-педагогічних працівників кафедри та, за потребою, інших ВНЗ
 • розробка графіку проведення занять
 • проведення занять зі слухачами
 • ведення журналу обліку відвідування
 • розробка форми підсумкової атестації
 • створення і організація роботи комісії із підсумкової атестації (тестування)
 • проведення підсумкової атестації слухачів (тестування або захист випускної роботи)
 • здійснення інших заходів щодо навчального процесу

Навчання проводяться  у групах чисельністю до 25 і не менше 10 осіб.

       Термін навчання встановлюється залежно від мети та змісту навчання і визначається навчальною програмою. Навчальна програма погоджується директорами профільних інститутів і затверджується директором  НН ІНО. Графік проведення занять затверджується директором НН ІНО.

       Тривалість короткострокового навчання не перевищує 72 аудиторних годин; довгострокового навчання встановлюється від 72 до 500 аудиторних годин.