Графік навчального процесу
на 2017 - 2018 навчальний рік

для студентів 1-5 курсу освітнього ступеня «БАКАЛАВР» ННІНО НАУ
які навчаються за заочною формою навчання з використанням
технологій дистанційного навчання

 
  1-4 курси
Напрями підготовки/
Спеціальність
Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт,
заліково-екзаменаційної сесії
  1 курс

  073.2
  075
  272

 виконання та захист
контрольних
і курсових робіт
до 2
1.04

заліково-екзаменаційна сесія
22.04.2018 - 01.06.2018
(загальна кількість 30 днів) 

  2 курс

  051.2(6.030503)
  051.3(6.030504)
  071(6.030509)
  073(6.030601)
  075.2(6.030507)

 виконання та
захист
контрольних
і курсових 
робіт до 20.11

заліково-
екзаменаційна
сесія
21.11.2017 -
20.01.2018
(загальна
кількість 10 днів)

 виконання та
захист
контрольних
і курсових
робіт до 21.04

заліково-
екзаменаційна
сесія
22.04.2017 -
01.06.2018
(загальна
кількість 20 днів)

  3 курс

  6.030102
  6.030503
  6.030504
  6.030507
  6.030508
  6.030509
  6.030601
  6.170103

  4 курс

  6.030503
  6.030504
  6.030507
  6.030508
  6.030509
  6.030601
  6.170103

виконання та
захист 
контрольних 
і курсових 
робіт до 20.11
 заліково-
екзаменаційна 
сесія
21.11.2017 - 
20.01.2018
(загальна 
кількість 20 днів)
виконання та 
захист 
контрольних 
і курсових
робіт до 21.04 
 заліково-
екзаменаційна
сесія
22.04.2017 - 
01.06.2018
(загальна 
кількість 20 днів)
  5 курс (БАКАЛАВР)
 Напрями підготовки/
Спеціальність
 Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт, 
заліково-екзаменаційної сесії

  6.030503д
  6.030504д
  6.030507д
  6.030508д
  6.030509д

Сесія + Державний екзамен (ДЕ)
+ Дипломне проектування

виконання та захист
контрольних та
курсових робіт
до 2
3.11 

заліково-екзаменаційна сесія
24.11-13.12

14.12 -ДЕ- 20.12

21.12-Дип. проектування-28.02

  6.030601-2д
  6.170103д
  6.030102д

Сесія + Дипломне проектування

 виконання та захист
контрольних та
курсових робіт
до 30.11

заліково-екзаменаційна сесія 
01.12-20.12

Дипломне проектування
21.12-28.02

 

 

для студентів 1-4 курсу ННІНО НАУ
які навчаються за заочною формою навчання з використанням
технологій дистанційного навчання в СП "Авиа-центр" м.Ташкент

 

  1 курс
  Напрями підготовки/
Спеціальність
 Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт, 
заліково-екзаменаційної сесії
  
  125
  172
  272
   25.04-11.05
  073.2    16.05-01.06
  2 курс
  125
  172
  272
 09.10-18.10  21.02-12.03
  073.2  23.10-01.11  14.03-02.04
  3 курс
  6.030102-2  18.09-07.10  01.02-20.02
  4 курс
  6.030102-2  06.11-25.11  04.04-23.04