Перспективи розвитку публічної служби в Україні

13 червня 2018 року к. і. н., доцент, заступник директора ННІНО Дейнега І. І. та д. е. н., професор кафедри публічного управління і адміністрування Грущинська Н. М. взяли участь у роботі науково-практичної конференції «Публічна служба в модерній державі», організатором якої виступив Інститут підготовки кадрів ДСЗ України. Конференцію була присвячен0 100-річчю державної служби України.

Мета заходу – обговорення ключових етапів становлення та розвитку в Україні професійної та політично нейтральної публічної служби європейського зразка, посилення діалогу між науковими установами та владою в галузі професійної підготовки фахівців публічної служби в контексті новітніх викликів.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор ІПК ДСЗУ, д. н. з держ. упр., професор Войтович Р. В., віце-президент НАПН України, д. пед. н., професор Луговий В. І., Студенецька А. О. – завідувач відділу з питань державної служби та взаємодії з місцевими органами виконавчої влади департаменту кадрової політики Головного департаменту регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України, Криган Р. В. – заступник голови Державної служби зайнятості та інші гості конференції.

Основними питаннями, що обговорювалися на конференції були здобутки і виклики публічної служби, меритократія як основа публічної служби та розвитку державності, реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування в умовах євроінтеграції, взаємодія органів публічної влади та інститутів громадського суспільства.

Досить цікавими, актуальними і змістовними були виступи керівника Проекту ЄС «Association 4U» Законі Яноша «Зміна парадигми державної служби України: успіхи та перспективи», директора Україно-ізраїльського Інституту стратегічних досліджень імені Голди Меїр Фельдмана А. О. «Інноваційність та конкурентноспроможність України» і голови виконкому Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Спілка молодих державних службовців України» Білоножка П. М. «Залучення молоді як умова підвищення ефективності діяльності державної служби».

У прийнятій резолюції учасники конференції акцентовали увагу на необхідності приведення системи публічної служби і технологій професійної діяльності публічних службовців у відповідність до європейських стандартів та таких, що відповідають новим глобальним викликам, було підкреслено, що забезпечення такого переходу можливе лише за умови використання інновацій, заснованих на креативних та творчих підходах, і безперервного вдосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Прочитано 157 разів