НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
має «Сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування» №UA.147.0009, виданий Державною авіаційної службою України 30 серпня 2013 року відповідно до чинного авіаційного законодавства України та вимог PART–147.

 

Навчання, підготовку та екзаменування персоналу з технічного обслуговування, відповідно до вимог Part–66 за (під) категоріями свідоцтва AML  (А1, В1.1, В2), а також видачу відповідних сертифікатів визнання виконує Навчальний центр «Організація з підготовки до технічного обслуговування» Національного авіаційного університету (МТО НАУ), що функціонує на базі Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ.

Програма навчання, підготовки та екзаменування навчального центру «Організація з підготовки до технічного обслуговування» схвалена Європейським Агентством з безпеки польотів (EASA).

 

Базова підготовка до технічного обслуговування, навчання на курсах та екзаменування за модулями,
що передбачені вимогами Part–66, включає:

 Назва модуля/курсу

(Під) Категоріями AML
A1 B1.1 B2
Повний базовий курс підготовки + + +
Модуль1. Математика + + +
Модуль 2. Фізика + + +
Модуль 3. Основи електрики + + +
Модуль 4. Основи електроніки   + +
Модуль 5. Цифрова техніка/ електронні інструментальні системи + + +
Модуль 6. Матеріали і деталі + + +
Модуль 7. Практика технічного обслуговування + + +
Модуль 8. Основи аеродинаміки + + +
Модуль 9. Людські фактори + + +
Модуль 10. Авіаційне законодавство + + +
Модуль 11. Аеродинаміка, конструкції і системи літаків з газотурбінними двигунами + +  
Модуль 13. Аеродинаміка, конструкції і системи повітряних суден     +
Модуль 14. Силові приводи     +
Модуль 15. Газотурбінний двигун + +  
Модуль 17. Гвинт + +  

 

Цільова аудиторія:

Фахівці авіаційної галузі, які планують виконувати певний обсяг робіт з технічного обслуговування авіатехники, зокрема персонал з технічного обслуговування повітряних суден.

Наразі, згідно з чинним законодавством, є декілька їх типів:

категорія А – молодший механік,

категорія В – технік-механік і авіонік,

категорія С – інженер.

Якщо фахівець прагне професійного розвитку та кар’єрного зростання, він має отримати свідоцтво персоналу з технічного обслуговування. Враховуючи вимоги до експлуатантів авіаційної техники, в підвищенні/підтриманні свого кваліфікаційного рівня можуть бути зацікавлені також керівникі та фахівці організацій, до обов’язків яких входить забезпечення управління підтриманням льотної придатності повітряних суден, авіабудівних та авіаремонтних компаній, власників повітряних суден авіації загального призначення, а також фахівців, відповідальних за моніторинг системи якості.

Тому, ініціатива про отримання базової підготовки, навчання та екзаменування за модулями, які передбачені вимогами Part–66 може йти як  від самого працівника, так і від компанії, де він працює.

Для отримання свідоцтва персоналу з технічного обслуговування потрібен дозвіл від Державної авіаційної служби України – органу, що здійснює в Україні регулювання в авіаційній галузі.

У свою чергу, для цього претенденту необхідно зробити три кроки:

Крок перший:

В навчальному центрі «Організація з підготовки до технічного обслуговування» пройти або підтвердити відповідно до певної категорії – А, В, С базову підготовку до технічного обслуговування, навчання на курсах та екзаменування за модулями, передбачених вимогами Part–66.

Крок другий:

Пройти підготовку на типи повітряних суден, за якими планується виконання робіт у компанії.

Крок третій:

Отримати певний досвід роботи (який саме, залежить від обраної категорії і типу повітряного судна). Лише після цього можна подати пакет документів до Державіаслужби, де їх перевірять і, якщо все правильно, видадуть Свідоцтво персоналу, що надає працівникові право розширити свої повноваження на авіапідприємстві.