«ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: СОЦІАЛЬНІ ЗАПИТИ, СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ В РЕАЛІЗАЦІЇ»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Науково-практичної конференції
«ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ:
СОЦІАЛЬНІ ЗАПИТИ, СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ В РЕАЛІЗАЦІЇ»,
яка відбудеться 22 березня 2018 року в місті Києві


ОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ
Кафедра управління професійною освітою
Науково-навчального інституту неперервної освіти
Національного авіаційного університету


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Вплив освіти на інноваційно-інвестиційний розвиток суспільства
2. Освіта дорослих: теоретичні та методологічні засади
3. Інноваційні технології взаємодії в аудиторії дорослих
4. ІТ-технології в освіті впродовж життя
5. Освітньо-професійні потреби авіаційної галузі
6. Поведінкова економіка в умовах інформаційно-інноваційного розвитку суспільства
7. Екологічна безпека: освіта і наука, механізми сталості

В РАМКАХ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНО НАСТУПНІ ЗАХОДИ:
• Пленарне засідання
• Круглий стіл “Освіта дорослих в Україні: cучасний стан та перспективи розвитку”
• Дискусійна панель з інноватики викладання в аудиторії дорослих


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Стаття має бути виконана у текстовому редакторі Microsoft Word, бути обсягом не менше 10 000 знаків (шрифт – Times New Roman, розмір - 14, інтервал – 1,5). Статті за підписами авторів висловлюють їхні власні погляди, які можуть не збігатися з позицією редакційної колегії. Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв. Рукописи не повертають. Редакційну експертизу виконують винятково для внутрішнього користування. Статті друкують українською, російською або англійською мовами.

Оформлення статей
1. Шифр/індекс (бібліографічні показники) УДК (ліворуч)
2. Ініціали та прізвище автора/авторів
3. Назва статті (великими літерами)
4. Місце праці/навчання автора/авторів, адреса для листування звичайною і електронною поштою
5. Анотація статті українською мовою (не більше 10-12 рядків)
6. Ключові слова
7. Текст статті
8. Література, оформлена відповідно до стандартів, визначених ВАК України
9. Прізвище автора, назва статті, анотація статті англійською мовою, ключові слова англійською мовою
10. Прізвище автора, назва статті, анотація статті російською мовою, ключові слова російською мовою
11. Анкета учасника: відомості про автора/авторів (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, телефон, факс, e-mail, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання), тема доповіді та обраний захід конференції

При наборі тексту треба дотримуватися таких правил:
1) вимкнути "перенос"
2) відступ першого рядка кожного абзацу робити не " пропусками", а автоматично через меню Microsoft Word (Формат — Абзац — виступ на першій сторінці)
3) рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word - Microsoft Graph
4) відстань між словами – не більше одного пропуску; зайві пропуски між словами небажані

Студентські доповіді мають бути підписані науковим керівником.

Стаття разом з заявкою мають бути надіслані до оргкомітету до 20 лютого 2018 р. Матеріали, що не відповідають вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну, не будуть розглядатись для відбору до програми конференції.

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Координатори проекту:
Дікова-Фаворська Олена Михайлівна — (050) 609 10 19, (067) 186 59 92
Павлова Дарина Михайлівна — (050) 229 58 86, (067) 252 63 40
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прочитано 506 разів