Кафедра публічного управління та адміністрування створена 1 лютого 2018 року і є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти.

В умовах соціально-політичних змін в Україні, назріла нагальна потреба у фахівцях, здатних по-новому розбудовувати державне управління, як на посадах державних службовців так і на посадах в органах місцевого самоврядування України.

Законом України «Про державну службу», ст. 19 передбачено, що керівником (категорія посад «А» і «Б») в органах державної влади, може бути лише особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра. Програми з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» враховує сучасні потреби роботодавців (органів влади); є комплексною, адаптованою до потреб державних службовців, посадових і виборних осіб органів місцевого самоврядування; направлена на формування управлінських навичок з ефективного використання ресурсного потенціалу держави, регіонів, територіальних громад; спрямована на формування знань, умінь і навичок із реалізації процесів децентралізації та запровадження демократичного врядування; спрямовується на вирішення прикладних завдань з управління; формує практичні навички та передбачає їх подальше застосування.

Кафедра здійснює  набір студентів і є випусковою за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Програма підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація:

1. «Менеджмент в органах публічного управління»
2. «Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні»
3. «Суспільне самоврядування, регіональний розвиток та самоврядування» 

 • враховує сучасні потреби роботодавців (органів влади);
 • є комплексною, адаптованою до потреб державних службовців, виборних осіб органів місцевого самоврядування;
 • направлена на формування управлінських навичок з ефективного використання ресурсного потенціалу держави, регіонів, територіальних громад;
 • спрямована на формування знань, умінь і навичок із реалізації процесів децентралізації та запровадження демократичного врядування; спрямовується на вирішення прикладних завдань з управління;
 • формує практичні навички та передбачає їх подальше застосування.

Рівень підготовки фахівців забезпечується:

 • використанням сучасних технологій та засобів навчання;
 • потужною матеріально-технічною базою;
 • інноваційними методами викладання;
 • наявністю місць державного замовлення;
 • можливістю паралельної освіти;
 • використання сучасних світових методик викладання: сase «stady», ділові ігри, дебати, практикуми, лекції, диспути тощо;
 • індивідуальний підхід до навчання.

Переваги навчання:

 • можливість працевлаштування в органах влади;
 • консультування та сприяння опублікуванню наукових праць у фахових виданнях з державного управління;
 • проведення практичних і семінарських занять в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • подальший вступ до аспірантури та докторантури.

Випускники нашої кафедри в майбутньому високопрофесійні управлінці, які займають посади державних службовців різних категорій, посадові і виборні особи місцевого самоврядування, знані керівники підприємств і організацій різних форм власності.

По закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію «Магістр/Бакалавр публічного управління та адміністрування» і можуть обіймати посади в органах державної влади (Кабінет міністрів України, комітети Верховної Ради, Адміністрація президента), місцевих органах влади, закладах освіти та науки, міжнародних установах та інститутах, засобах масової інформації.