Кафедра є базовим структурним підрозділом навчально-наукового Інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету, що проводить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей відповідно до мети, головних завдань та політики у сфері якості Університету.

       Кафедра створена 1 вересня 2017 року рішенням Вченої ради НАУ та здійснює перепідготовку фахівців за наступними спеціальностями:

 • Гуманітарні науки

  035 Філологія / Переклад
 • Соціальні та поведінкові науки

  • 051 Економіка / Економіка підприємства
  • 051 Економіка / Міжнародна економіка
  • 053 Психологія / Психологія
  • 056 Міжнародні економічні відносини / Міжнародний бізнес

 • Журналістика

  061 Журналістика / Журналістика
 • Управління та адміністрування

  • 071 Облік і оподаткування / Облік і аудит
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси та кредит
  • 073 Менеджмент / Менеджмент організацій і адміністрування
  • 073 Менеджмент / Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • 073 Менеджмент / Логістика
  • 075 Маркетинг / Маркетинг

 • Право

  • 081 Право / Правознавство (Цивільне право)
  • 081 Право / Правознавство (Суд. Адвокатура. Прокуратура. Нотаріат)
  • 082 Міжнародне право / Міжнародне право

 • Інформаційні технології

  • 121 Інженерія програмного забезпечення / Програмне забезпечення систем
  • 123 Комп'ютерна інженерія / Комп'ютерні системи та мережі
  • 123 Комп'ютерна інженерія / Системне програмування

 • Електрична інженерія

  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електричні системи електроспоживання
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Енергетичний менеджмент
  • 142 Енергетичне машинобудування / Газотурбінні установки та компресорні станції

 • Електроніка та телекомунікації

  • 172 Телекомунікації та радіотехніка / Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
  • 173 Авіоніка / Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

 • Архітектура та будівництво

  • 192 Будівництво та цивільна інженерія / Промислове та цивільне будівництво
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія / Автомобільні дороги і аеродроми

 • Транспорт

  • 272 Авіаційний транспорт / Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів
  • 272 Авіаційний транспорт / Обслуговування повітряного руху
  • 275 Транспортні технології / Організація перевезень та управління на транспорті (повітряному)
  • 275 Транспортні технології / Організація авіаційних робіт і послуг

       Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної та навчально-методичної роботи з закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, виховної роботи серед студентів (слухачів), наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації.