КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ

ЗАПРОШУЄМО
на універсальні (після будь якого бакалаврату та для всіх галузей) магістерські програми 
спеціальності 073 «Менеджмент»

 • спеціалізація «Адміністративний менеджмент»

  Після успішного закінчення студенти одержують диплом державного зразка з присвоєнням кваліфікації «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності»

  Програма  фахових та додаткових екзаменів спеціалізації «Адміністративний менеджмент» 

  Цільовою аудиторією магістерської освітньої програми «Адміністративний менеджмент» є:

  • випускники навчальних закладів за освітніми рівнями БАКАЛАВР або МАГІСТР  (СПЕЦІАЛІСТ) всіх галузей знань;
  • працівники як з ділового сектора (підприємств  різних форм власності і організаційно-правових  форм, інших бізнесових структур), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління,  регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і  громадських організацій тощо).

  АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ є програмою для тих, хто бажає розвивати свою професійну діяльність як керівник, адміністративних служб підприємства, консультант, радник, експерт або адміністратор бізнес-проектів та програм, керівник відділів державних установ та відомств, сприяти розвитку держави, регіону, промисловості, підприємства.

  Завдання програми підготовки магістра - розвиток практичних організаторських здібностей і якостей в адміністративно-управлінській, організаційно-розпорядливій, організаційно-експертній і організаційно-проектній діяльності.

  Специфіка підготовки менеджерів з адміністративної діяльності полягає в набутті вмінь приймати рішення, брати на себе відповідальність, проводити аналіз, здійснювати комунікативні функції. У цілому, програма орієнтована на формування навичок практичного аналізу проблем, що виникають у конкретних ситуаціях практичної діяльності, набутті умінь находити раціональні та ефективні способи розв’язання проблем.

  По закінченню навчання випускник зможе:

  • створювати та впроваджувати сучасні технології системного управління організацією в умовах постійних змін;
  • розробляти системи управління;
  • самостійно приймати управлінські рішення;
  • обґрунтовувати прогнози соціально-економічного розвитку регіону, промисловості, підприємства, організації, установи;
  • формувати комплексні програми розвитку;
  • генерувати нові пропозиції, обґрунтовано відстоювати їх та транслювати іншим;
  • впроваджувати інноваційні зміни.

      

        Фахівці спеціалізації «Адміністративний менеджмент» можуть працювати

  • керівниками державних установ та відомств;
  • керівниками суб’єктів господарювання різної правової форми і форми власності;
  • радниками;
  • експертами та консультантами;
  • керівниками адміністративних служб і проектів;
  • керівниками громадських організацій;
  • провідними фахівцями тощо.

  КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ 

  1. Комплексний підхід до підготовки фахівців.
  2. Висококваліфіковане кадрове забезпечення підготовки фахівців.
  3. Застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.
  4. Залучення студентів до наукової діяльності.
  5. Практична складова підготовки фахівців.

  Освітньо-професійна програма спеціальності  «Адміністративний менеджмент» – клік посилання на ОПП спеціалізації АМ

  Підвищення вартості Вашого персонального людського капіталу на ринку праці визначається Вашим своєчасним рішенням. Вибір за Вами

 • спеціалізація «Управління проектами»

  Освіта у галузі управління проектами – це інтелектуальний продукт найвищої якості. Кваліфікація «Керівник проектів та програм у сфері матеріального  (нематеріального) виробництва»;  «Фахівець з управління проектами у сфері  матеріального (нематеріального) виробництва»

  Програма фахових та додаткових екзаменів спеціалізації «Управління проектами» 

  Цільовою аудиторією магістерської освітньої  програми «Управління проектами» є:

  • випускники навчальних закладів за освітніми рівнями БАКАЛАВР або МАГІСТР  (СПЕЦІАЛІСТ) всіх галузей знань;
  • працівники як з ділового сектора (підприємств  різних форм власності і організаційно-правових  форм, інших бізнесових структур), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління,  регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і  громадських організацій тощо).

  Управління проектами на сьогодні є однією з найбільш актуальних і прогресивних управлінських технологій, що продовжує швидко розвиватись. Напрямів застосування цієї технології надзвичайно багато. Вони можуть охоплювати практично всі сфери людського життя.

  Популярність спеціальності «управління проектами» в Україні підтверджується офіційним визнанням державою професії проектних менеджерів (державний класифікатор професій ДК 003: 2005):. 1238 «Керівник проектів і програм», 2447 «Професіонал у сфері керування проектами й програмами», 2447.1 «Наукові співробітники (проекти й програми)» та 2447.2 «Професіонали з керування проектами й програмами»

  Ми готуємо висококваліфікованих магістрів з управління проектами, здатних управляти різними типами проектів, програмами й портфелями проектів, які спрямовані на забезпечення прискореного розвитку і підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.

  Випускники здатні здійснювати управління проектами на всіх стадіях проектного циклу, приймати ефективні рішення щодо їх ресурсного та організаційного забезпечення, інтегрувати інноваційний та інвестиційний процеси, залучати фінансові ресурси з різних джерел для практичного втілення проектів і програм, здійснювати комплексне планування портфеля проектів з метою досягнення сталого розвитку як в бізнес-секторі, так і в державному секторі. 

  Фахівці спеціальності «Управління проектами» можуть працювати: експертами; оцінювачами; директорами програми, проекту; менеджерами проекту; консультантами  з управління інвестиційними проектами; керівниками групи, відділу, центру по розробці і реалізації проектів, програм розвитку у галузях будівництва, транспорту, освіти, екології, побутового та торгівельного обслуговування тощо; керівниками, консультантами з планування, формування та реалізації державних регіональних проектів соціально-економічного розвитку, у відділах організації конкурсів і тендерів органів державного управління та місцевого самоврядування.

  КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ 

  1. Комплексний підхід до підготовки фахівців.
  2. Висококваліфіковане кадрове забезпечення підготовки фахівців.
  3. Застосування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.
  4. Залучення студентів до наукової діяльності.
  5. Практична складова підготовки фахівців.

  Програма вчить лідерству й успішному креативному мисленню, дає дорожню карту, що веде до успіху.

  Освітньо-професійна програма спеціальності  «Управління проектами»

  Підвищення вартості Вашого персонального людського капіталу на ринку праці визначається Вашим своєчасним рішенням. Вибір за Вами.

Прийом документів триває до 14 вересня

Термін і вартість навчання

 • для денної форми навчання –1 рік 6 місяців (3 семестри); вартість навчання  2300 грн. за місяць (23 тис. грн. за рік);
 • для заочної форми навчання 1 рік 6 місяців (3 семестри); вартість навчання  1610 грн. за місяць (16,1 тис. грн. за рік)

Після успішного закінчення випускники одержують диплом державного зразка

Доступ до подальшого навчання: Подальше навчання за усіма програмами доктора філософії галузі знань 07 „Управління та адміністрування”.

ЯКІСНА ОСВІТА – КОНКУРЕНТНІ ЗНАННЯ – СТАБІЛЬНІСТЬ,
УСПІШНІСТЬ, ПРОЦВІТАННЯ!

Контакти:
Україна, 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1., корпус №8а, кімн. 904, 908, 909
тел.: (044) 406-79-28, 406-73-77, 406-68-04
Електронна пошта кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.